Korta svarvdetaljer

Korta svarvdetaljer

CNC-bearbetning Ø 0,1 mm till Ø 65 mm med stångladdningsmagasin
och drivna verktyg för komplexa och krävande delar