Små svarvdelar

Små svarvdelar

Minsta diameter = Ø 0,1 mm