Logistik

Vi håller de logistiska utmaningarna vid optimal kostnad för ditt individuella behov. Detta säkerställs genom följande principer:

Kontinuerliga-leveranser genom ramstockning

Genom ingåendet av ramavtal tillverkas hela det årliga behovet (eller den kostnadsoptimala mängd som överenskommits med kunderna). Därigenom garanterar vi alltid snabb, flexibel och kortsiktig återtagbarhet - för dig det finns inga lagerkostnader!

Stöd vid schemaläggning för kunden

Upprepade order är regeln hos oss och tillåter oss efter en tid att ha en årlig förbrukningsanalys som grund för framtida dispositioner - detta kommer att minska dina process-och administrativa kostnader!

Relationsegenska

På grund av relationsegenskapen garanteras du som kund att få din del tillverkad på den kostnadsoptimala maskinen. Den därmed relaterade intensiva produktionskoordineringen minskar risken för fel och terminer - härigenom minimeras dina process-och administrativa kostnader!