Bakgrunden

Imtech grundades 1999 av Ivica Mataija, civilekonom som fram till dess arbetat som marknads- och försäljningsansvarig inom tysk verkstadsindustri med inriktningen skärande bearbetning. I den yrkesrollen fick han den speciella insikt som gjorde att han startade eget; Imtech.

Insikten

Att minimera kostnader utan att förlora kvalitet och kapacitet är viktigt för alla inköpande företag. Eftersom varje enskild leverantör innebär en administrativ kostnad är det önskvärt med så få leverantörer som möjligt. Ur det köpande företagets synvinkel vore idealet EN enda leverantör som tillgodoser hela behovet! Det är den insikten som formar Imtechs erbjudande.

Erbjudandet

Imtech utgör ett nätverk bestående av ett flertal verkstäder inom tysk tillverkningsindustri, var och en specialiserad inom sin disciplin av svarvning och fräsning. Så, med enkelheten av en enda kontakt – Imtech - ges bred kompetens och stor kapacitet genom leveranser från ett flertal specialister. Det köpande företaget sparar tid och pengar, och erhåller mångfald och flexibilitet!

Mottagandet

Detta erbjudande accepterades från första dagen av de inköpande företagen på hemmamarknaden. Under företagets första fem år tredubblades omsättningen och kundbasen växer ständigt. De senaste åren har tillväxten ökat tvåsiffrigt varje år! (Siffror; absoluta och relativa över antal kunder och omsättning?)

Fortsättningen

I mars 2009 flyttade vi in i egna, nya lokaler i Bad Dürrheim i Baden Württemberg i sydvästra Tyskland. Dessa ändamålsenliga lokaler var helt nödvändiga för företagets fortsatta utveckling. Där finns nu alla förutsättningar för att även kunna vara en tillförlitlig leverantör till svenska kunder. (Beskrivning av lokalerna med all utrustning och kompetens?