Teknik och support

Vi arbetar som partners med våra kunder från början. Kompetens och mångårig erfarenhet är grunden för vår rådgivning. Detta gör det möjligt för oss, att stöda dig individuellt och målmedvetet - från planeringen fram till genomförandet - därigenom sparar du tid och pengar!
Vi erbjuder dig tekniskt stöd i följande områden:

Konstruktion

Särskilt under uppbyggnadsfasen är ekonomispecialisternas synpunkt mycket viktig, för att optimera kostnaden för de enskilda komponenterna i din produkt från mekanisk och tillverkningsteknisk synvinkel.

Materialval

Val av kostnadsoptimal råvara, med hänsyn tagen till de mekaniska aspekterna möjliggör också en optimering av kostnader och till följd därav, priset på din produkt.

Teknik / tillverkningssätt

Valet av en kostnadsoptimerad tillverkningsprocess gör oss till en populär kontakt för konstruktörerna hos våra kunder.