Service

Genom en optimal integrering i din värdekedja erbjuder vi dig service baserad på den modernaste tekniken och skapar därigenom synergieffekter:

Särskilt utvecklad metod med dubbel kvalitetssäkring

Detta garanterar ditt företag en smidig produktionsprocess - Din produktion kommer inte att riskera onödiga förseningar och klagomål på leveransdelarna. Detta kan vi garantera genom vår DOCO-Kvalitetssäkring.

Användning av avancerade produktions, planerings- och kontrollsystem

Den smidiga övergången av våra leverantörers delar i din produktion är vår främsta tanke - detta garanteras genom våra styrsystem i enlighet med den senaste teknikens ståndpunkt.

Tillgänglighet (Svar normalt inom 5 - 10 minuter)

För var och en av dina specifika frågor,står en kompetent medarbetare till förfogande, om inte omedelbart, kommer du vanligtvis inom 5 - 10 minuter, men garanterat inom max. 30 minuter att kontaktas. Vår moderna Informations- och Kommunikationshantering möjliggör detta, för ditt företag så viktiga, engagemang!