DOCO-Kvalitetssäkring (double control)

Ett eget utvecklat tillvägagångssätt av dubbel kvalitetssäkring garanterar kunden att han kan lita på en konstant utmärkt kvalitet. Vi hos imtech, är stolta över att ha en klagomålskvot - som går mot 0 - vilket kan hänföras till permanent imtech standard. Våra leverantörsbedömningar ligger alla mellan 96 och 100%. Nedan några exempel på kunder: Leverantörersbedömningar.PDF

Mellanliggande kontroll   Slutkontroll I:   Slutbesiktning II:  
           
Individuellt för delen definierade
regelbundna stickprovskontroller
         
           
Werk I   Anläggning I   Anläggning II  
           
     
 
Tillverkningsprocess