Ansvarsfriskrivning

1. Innehåll i online-erbjudande
Författaren tar inget ansvar för aktualitet, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den angivna informationen. Skadeståndsanspråk mot författaren, som avser skadestånd av materiell eller immateriell karaktär som orsakas genom användning av den presenterade informationen eller genom användning av felaktig och ofullständig information är uteslutna, om inte fòrfattaren har handlat bevisligen uppsåtligt eller grovt vårdslöst.
Alla erbjudanden är med förbehåll för bekräftelse och icke-bindande. Författaren förbehåller sig rätten att ändra delar av sidorna eller hela erbjudandet utan separat meddelande till användaren, att komplettera, att radera, eller ställa in publicering tillfälligt eller permanent

2. Referenser och länkar
För direkta eller indirekta referenser till externa webbplatser ("hyperlänkar"), som ligger utanför författarens ansvar, skulle ansvar gälla endast där författaren har kunskap om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning vid olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll på de länkade sidorna var synliga vid tiden för länkinställningen. Författaren har inte något inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehåll eller upphovsrätt på länkade/anslutna sidor. Han fritar sig därför uttryckligen från allt innehåll i alla länkade sidor som ändrats efter länkinställningen. Denna policy gäller för alla länkar och referenser inom de egna Internet erbjudandena samt för externa poster i gästböcker upprättade av författaren, diskussionsforum, länkar till kataloger, e-postlistor och alla andra former av databaser till vars innehåll det är möjligt att införa externa texter. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador till följd av användning eller underlåtenhet att använda sådan information ansvarar endast.

3. Copyright
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

4. Privacy policy
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.

5. Legal validity of this disclaimer
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.