5-axis milling parts

5-axlig fräsdel

Komplexa fräsdelar tillverkas på de modernaste CNC-Fleroperationsmaskinerna
med upp till 5 axlar och mätta på 3D-koordineringsmätmaskiner