Tillverkningsomfattning

Materialen:

Bearbetningsalternativ:

Slipning, valsslipning (utvändig), insexkant, slipning, valsning (invändig), polygonal svarvning - ytbehandling - muttergängning - elslipning - diamantsvarvning - svetsning - 3D polering - djuphålsborrning - Laser inskription - glaspärlblästring - tandning -installation - galvanisering - kadmiering - Hostaflon beklädnad - härdning - induktiv härdning - TiN beklädnad - anodisering

Beroende på delen och dess storlek sker bearbetningen på enkel- eller flerspindliga maskiner, lång eller kortsvarvar CNC-eller kurvmaskiner,roterande maskiner eller konventionella skärmaskiner.

För mycket komplexa delar förfogar vi dessutom 10-axlade maskiner med max. 60 verktyg (varav 52 drivna).